Lenka Kocierzová

ostravská grafička, výtvarnice, ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně po Vítkovicích

Klobouk...

Ostrava je zvláštní místo, plné příběhů, zajímavých lidí a její minulost je plná zatím neodhalených tajemství.

Bydlím v jejím srdci, narozena ve Vítkovicích, kde jsem z maminčiny strany už čtvrtá generace, otec narozen v Přívoze, také pár generací dozadu. Patřím sem, i když toužím po Praze, ta mi však nebyla souzena, neopětovaná pražská láska bude bolet do konce mého žití. Jsem prostě OSTRAVA, protože Ostrava je žena. Spojena s železárnami, spojena s doly a hornictvím, chodím městem v kloucích. Mám jich několik desítek, nejen zděděných po babičce - modistce. 

A znovu začínám, v samém srdce Ostravy. Pod hlavičkou Klubu Atlantik objevuji město zájemcům o vycházky. Každý měsíc něco nového. Po Radovanu Lipusovi a Martinu Strakošovi, kteří objevili lidem krásu obyčejných rodných míst, která lidé nevnímají jako krásná, jsem procházela téměř dvacet let Vítkovicemi. Každou ulicí, znám tam každý kámen a provázím zájemce stále. Hlavně životem, který jsme zde prožili, tím, co lidem nedají data na internetu ani naučené předepsané texty. Každý vidí svět jinak, naučit se dá ledacos, prožitky už hůř. Otázkou je, zda někoho zajímá barva budovy cirkusu pod Frýdlantskými mosty, kde bylo cirkusové zimoviště. Nikdo ho v našem dětství v barvě nevyfotil. Dokážeme si přivodit vůni dětství za koksovnou Žofinka? Vzpomeneme noční zvuky vysokých pecí, vlaků na vlečkách, kdy do nočního ticha do sebe narážely vagóny? Uvidíme v duchu růžovou zář nad Ostravou, kdy se vylévala žhavá struska na haldy?

To je hodnota vzpomínek, ale je třeba je dát i vnoučatům, udělat si čas a povídat o pečení mazanců, o vůni v mlékárnách nebo u Mainla, dnes to v obchodech nevoní... Každá vzpomínka začíná být vzácností, mladí si někdy myslí, že když naplněním našeho života není mobil u ucha, že jsme sem seskákali se stromů! Nevěříte? Zeptejte se vnoučat...Vy znáte Kryla? Vy znáte Beatles? Bohudík ano...

Ostrava roste do krásy, kdo sem přijede, neodjede nespokojen. Snažím se o tom všechny přesvědčit...

V sobotu 5. listopadu 2016 v 15.00 se projdeme ulicí 28. října. Sraz v 15.00 u zastávky Karolina, u DPMO. Projdeme nad Frýdlantskou tratí, vzpomeneme na městskou váhu, městský a židovský hřbitov a zakončíme na hranici Moravské Ostravy u Výstavní ulice.

Další vycházka Pod kloboukem proběhne 1. prosince 2016. Půjdeme po Nádražní ulici, sraz naproti Textilie - ještě nevím, zda v 16 či 17 hodin. Bude v programu Atlantiku...

 Další vycházka pod kloboukem - po starém Přívoze, sraz 25. 3. 2017 15.00 v sadě Boženy Němcové.

Půjdeme kolem restaurace U Dlouhých k podjezdu pod tratí, k šachtě, na Křišťanovu ulici, ulici Karla Líby. 50,- Kč

I o prázdninách se projdeme večerním městem.

14. 7. 2017 18.00 Pěti náměstími. Sraz před radnicí MOaP na náměstí Edwarda Beneše. Cena 50,- Kč, pořádá Klub Atlantik - CKV MOaP.

28. 7. 2017 18.00 Jantarovou cestou. Sraz na zastávce Karolina, DPO. Půjdeme přes Karolinu, kolem místa, kde byla střelnice, dnes nádraží Ostrava - střed do Dolní oblasti. Snad uvidíme i promítání na vysokou pec...Cena 50,- Kč, pořádá Klub Atlantik - CKV MOaP

15. 11. 2017 v 15.00 Vítkovický hřbitov - sraz před branou hřbitova na Závodní ulici.

16. 11. 2017 15.00 Vánoce pod kloboukem - sraz 15.00 před Ostravským muzeem na Masarykově náměstí. Pak nás přichýlí Klub Atlantik.

Náš tip: Levné kuchynĕ od Oresi.